Työn ohjaus

Montaasiohjauksessa edetään kolmen toiminnallisen alustan kautta kohti uudenlaista työn käsikirjoitusta.

Ensimmäisellä alustalla luonnostellaan Kokemuksellinen työnkuva. Työskentely perustuu kuvallisuuteen ja kokemukselliseen kerrontaan.

 

Toisen alustan, Miniatyyritutkimuksen, luonne on liikkuva ja elokuvamainen. Ajankohtaisista ilmiöistä tehdään miniatyyritutkimuksia. Tutkimukset voivat olla luonteeltaan tieteellisiä, taiteellisia, journalistisia tai reflektoivia. Miniatyyreja tarkastellaan yhtä aikaa ajassa etenevinä virtoina, etsitään tutkittujen ilmiöiden leikkauskohtia ja pohditaan merkityksiä. Montaasitaideteos johdattaa oivaltamaan jotain uutta. Uuden ymmärryksen kautta siirrytään kolmannelle alustalle.

 

Eläväkuvakäsikirjoituksen alustalla rakennetaan esitys itselle, osaksi työn uutta käyttöteoriaa. Uusi ymmärrys voidaan haluttaessa valmistaa myös esitykseksi muille, uuden ymmärryksen kannalta oleelliselle yleisölle.

 

Montaasiohjaus ei vaadi ohjattavilta muuta kun halua tutkia ja ymmärtää työtä sekä tahtoa olla onnellinen maailmassa, jossa voi olla avuksi muille.

 

 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä
Mikä:   Työn ohjauksen uusi muoto, jossa ohjaus toteutetaan Montaasiohjauksen käsikirjoituksen mukaisesti. Sovellukset myös aluekehittämiseen, kouluttamiseen ja sovitteluun
Tavoite: Työn ja työyhteisön luontumuksen ymmärtäminen, työn tutkiminen ja toiminnan vahvistaminen
Kenelle: Työyhteisöille, työntekijöille, valtakunnallisille ja alueellisille kehittämisyhteisöille, verkkosovelluksen kautta kansainvälisille yhteisöille.
Kesto: Lähtökohtaisesti vuoden prosessi, jonka aikana tapaamiset kerran kuukaudessa (9 tapaamista). Tarvittaessa voidaan toteuttaa lyhyempikestoisena prosessina tai asiakkaan toiveesta voidaan esimerkiksi kolmatta alustaa pidentää.
Kuka ohjaa: Montaasiohjauksen ammattilainen. Montaasiohjauksen koulutus on ammatillinen työnohjauskolutus (60 op).